Kursinformation

Ljusdesign, 2-årig yrkesutbildning VT20-HT21 (2020-01-07 - 2020-12-18)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Anna Lindkvist anna.lindkvist@svefi.net 0922-688 00 +46 709 77 19 16

Målgrupp: En 2-årig yrkesutbildning för dig som vill kunna arbeta inom ljusdesign. Efter utbildningen kommer du att ha såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter av att jobba med ljus.

Sista ansökningsdatum: 2019-12-01

Kursbeskrivning:
Ljusdesignutbildningen är en yrkesutbildning i ljussättning och belysning. Du lär dig att iaktta ljus, beskriva ljus och kommunicera ljus samt studera sambandet mellan ljus, rum, färg och form. Du kommer att förstå skillnaden mellan att mäta och uppleva ljus, vilket är grundläggande för att gå vidare: att se sambandet mellan ljus och välbefinnande och att skapa ljusmiljöer som passar för ändamålet. Du kommer att få arbeta med ljusdesign för såväl inomhus- som utomhusmiljöer, i allt från små lokaler till stora parker och byggnader. Ljusdesign kräver planering och specialiserade kunskaper.

Under stor del av studietiden har du möjlighet att bedriva studierna på valfri ort. Då får du möta klasskamraterna i ett virtuellt klassrum för att redovisa uppgifter och utbyta erfarenheter från egna iakttagelser och reflektioner.

Uppgifterna kommer att utgå från dels litteratur och dels från analyser från befintliga rum i t ex bostaden eller offentliga lokaler.

För ytterligare information om utbildningen se Svefi hemsida: http://svefi.net/studier/kurser/ljusdesign-egy-distans.php

Kostnader: 500 kr/termin

Deltagarens arbetsinsats: 100 % studietakt

Kursmaterial: Digitalkamera och/eller scanner. Texter från internet samt Ljusplanering och belysningsteknik (Renström, Håkansson), Ljus i konstmuséer (Sölve Olsson), Anden i lampan eller Ut ur Mörker (Jan Garnert). Fullständig litteraturlista fås efter antagning

Intyg: Fås efter fullgjord kurs

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): Obligatoriska träffar vid två-tre tillfällen per termin på Svefi i Haparanda. Då utförs laborationer inom belysning i Svefis specialutformade ljuslabb liksom laborationer i utomhusbelysning samt redovisningar och presentationer inom ljusteori.