Kursinformation

Att utvecklas entreprenöriellt och hitta målfokus - (distans, deltid HT -17) (2017-08-14 - 2017-12-22)

Kursanordnare: Bosöns Idrottsfolkhögskola

Kursledare: En kurs via Bosön Idrottsfolkhögskola: www.bosonifhs.se. Kursledare: Petra Pihl, e-post: petra.pihl.natbildarna@folkbildning.net, telefon: 070-255 23 16.

Målgrupp: En kurs för dig som vill utveckla dina entreprenöriella egenskaper, din handlingskraft och förmåga att nå mål. Detta i kombination med att du även tränar/ motionerar något på din fritid, eller är aktiv som ledare i någon form.

Sista ansökningsdatum: 2017-07-23

Kursbeskrivning:
Entreprenöriell förmåga är inte bara viktig i dagen samhälle, utan ibland även avgörande, för att nå dit du själv önskar, idrottsligt eller i arbets- och privatliv. Under den här kursen tränar du på att använda dig av entreprenöriella egenskaper, utvecklar dem och utmanar dig själv för att nå dit du vill vara. Vidare får du kunskap i att kunna definiera mål, hur du ska hitta vägar för att uppnå dessa, samt lära dig hantera hinder.

Ur kursinnehållet:
• Vart kommer jag ifrån och vart är jag påväg?
• Hitta din riktning och staka ut målet.
• Egenskaper, kunskap och förmågor, vad kan och vill jag förändra?
• Teoretisk och praktisk träning i entreprenöriell förmåga.
• Utmaningar och möjligheter, teorietiskt och praktiskt.
• Små och stora förändringar mot målet.
• Finjustering och uppväxling av målet.

EFTER SLUTFÖRD KURS:
Efter genomgången kurs har deltagaren lärt känna och utvecklat sina entreprenöriella egenskaper. Förmågan att nå sina mål med hjälp av egna aktiva val har utvecklats och deltagaren har blivit mer företagsam i sitt agerande.

UPPLÄGG:
Det huvudsakliga arbetssättet på kursen är reflektionsuppgifter med återkoppling från kursledare och övriga kursdeltagare via nätet. Kursen är inte en traditionell faktakurs utan bygger på personliga reflektioner och feedback.
Undervisningen sker helt på distans via deltagarens egen dator och utbildningsprogrammet FirstClass. Programmet är gratis och deltagaren får all information den behöver för att komma igång i samband med kursstarten. Enda kravet är tillgång till internetuppkoppling för att kunna utföra uppgifterna. Kursen har inga fysiska träffar.

TIDIGARE DELTAGARE:
Några citat från tidigare deltagare:
”Kursen har fått mig att se helt nya möjligheter och framförallt hur jag ska göra för att förverkliga dessa.”
”Jättebra, att få vända ut och in på mig själv och ifrågasätta mina invanda rutiner. Jag känner att jag kommit vidare med många viktiga beslut och mål.”
”Jättebra, allting! Hade gärna gått en fortsättning om det blir nån gång.”

ANTAGNINGSVILLKOR:
• fylla minst 20 år under antagningsåret
• att i ansökningslänken fylla i det personliga brevet med beskrivning av dina förväntningar på kursen, ditt mål med att gå kursen, samt på vilket sätt du idag motionerar/idrottar.

Kostnader: inga (kursen är studiemedelsberättigad för 50% i 19 veckor)

Deltagarens arbetsinsats: 50% = ca 10-12 timmar/ vecka.

Kursmaterial: Deltagarna väljer sitt matieral själva

Intyg: Intyg lämnas efter genomförd kurs