Kursinformation

Psykologi 2a, Allmänkurs (2017-08-21 - 2017-12-15)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Ritsa Triantafyllidou ritsa.triantafyllidou@regionjamtland.se

Målgrupp: En kurs för dig som inte har fullföljt gymnasiestudierna och som behöver för behörighet att läsa flera ämne. Har du tidigare läst Psykologi 1(eller Psykologi A, enligt gamla systemet) och är du intresserad av att veta lite mer om hur vi människor känner, tänker, upplever, och fungerar, den är en bra kurs för dig! Kursen ger efter godkänt deltagande behörighet motsvarande gymnasieskolans Psykologi 2a enligt den nya gymnasieplanen(Tidigare hette kursen Psykologi B). Kursen startar den 21 augusti 2017 och berättigar till att söka studiemedel från CSN på 25 %. De första dagarna behövs för att komma igång med inloggning och andra praktiska saker. Det går också att komma in i kursen några dagar senare, utan att komma efter. OBS: Skicka in intyg av Psykologi 1(A) tillsammans med din ansökan!

Sista ansökningsdatum: 2017-06-20

Kursbeskrivning:
I kursen tar vi upp lite fördjupande frågor om människans utveckling, behov, tankar och känslor. Hur vi lär oss, hur vi tar in information och hur våra sinnen fungerar. Hur vi fungerar tillsammans med andra? Vad är gemensamt för alla människor och vad är det som formar oss till de unika varelser vi alla är? Vad är "normalt" och vad betraktas som "avvikande"? Vad ska vi mena med psykisk hälsa och ohälsa? Diskussion kring dessa frågor tas upp av kursledaren och behandlas genom att deltagarna mejlar in svar och kommentarer kring detta via nätet. Varje moment behandlas under två veckor, där första veckan tar upp grundläggande frågor och andra veckan ägnas åt diskussion. Eftersom det är en kurs helt på distans och inga fysiska träffar krävs, förutsätts att alla deltagare läser varandras svar och är aktiva i nätdiskussionerna och utbyter tankar med varandra om de olika inläggen. Några grupparbeten finns också i kursplaneringen.

Kostnader: Inga, förutom litteraturkostnad

Deltagarens arbetsinsats: 25% av heltid

Kursmaterial: Valfri lärobok i Psykologi 2a för gymnasiet. Alternativt eller i kombination, söker vi information på Internet, där det finns mängder av intressanta artiklar och filmer.

Intyg: Kursintyg och Behörighetsintyg, Psykologi 2a för gymnasiet ges efter godkänt deltagande och används som ett betyg när man söker andra utbildningar. Detta är en folkhögskolekurs, så inga graderade betyg ges, bara "Godkänd".