Kursinformation

Svenska 2, 20 studieveckor med löpande antagning under kurstiden (2017-08-28 - 2018-06-15)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lillemor Norling, lillemor.norling@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg för att få allmän behörighet till högskola/universitet, men inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du ska vara godkänd i svenska 1 för att gå kursen, samt ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka.

Sista ansökningsdatum: 2017-08-28

Kursbeskrivning:
Löpande antagning och löpande kurstid. Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet svenska 2. Kursen är indelad i sex moment. Dessa är: Informationssökning och källkritik, skriftlig framställning, muntlig framställning, argumentationsteknik, språkhistoria, samt språkriktighet. Läsning av olika texttyper och reflektion över dessa ingår i alla moment i kursen. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du möjlighet att själv påverka innehållet i de olika momenten. Vi arbetar i lärplattformen ”jamtland.net” där du varje vecka får läsanvisningar, texter, andra resurser och inlämningsuppgifter. Du får respons på dina uppgifter under nästkommande vecka. Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent studier. Se övriga kurser på Bäckedals folkhögskola.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25 % ca 5 - 5 timmar per vecka i 20 veckor

Kursmaterial: Handbok i svenska språket av Ulf Jansson, Liber förlag, internet, tidningsartiklar, m.m.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkända inlämningsuppgifter.

Jag vill anmäla mig till kursen och har ett användarkonto* sedan tidigare

*För att du ska kunna anmäla dig till kursen måste du ha ett användarkonto på den här webbplatsen. Om du inte har något konto kan du klicka på Skapa konto i länkraden ovan, eller klicka på länken här nedan.

Jag vill anmäla mig till kursen och har inte gått någon kurs hos Nätbildarna tidigare