Kursinformation

Svenska som andraspråk 1, 20 studieveckor med löpande antagning under kurstiden (2017-08-28 - 2018-06-15)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lillemor Norling, lillemor.norling@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som har avslutat svenska som andraspråk grund och inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka.

Sista ansökningsdatum: 2017-08-28

Kursbeskrivning:
Löpande antagning och kurstid. Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet svenska som andraspråk 1. Kursen är indelad i fem moment. Dessa är: Informationssökning och källkritik, skriftlig framställning, muntlig framställning, svenskans ordförråd, struktur och variationer, samt reflektion och strategier för språkinlärning. Läsning av olika texttyper och reflektion över dessa ingår i alla moment i kursen. Vi arbetar i lärplattformen ”jamtland.net” där du varje vecka får läsanvisningar, texter, andra resurser och inlämningsuppgifter. Du får respons på dina uppgifter under nästkommande vecka. Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent studier. Se övriga kurser på Bäckedals folkhögskola.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25% ca 5 - 6 timmar per vecka

Kursmaterial: Lärobok i svenska som andraspråk 1, internet, tidningsartiklar, m.m.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkända inlämningsuppgifter.