Kursinformation

Historia 1a1, 10 studieveckor med löpande antagning under kurstiden (2017-08-28 - 2018-06-15)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lennart Svensson, lennart.svensson@regionjamtland.net

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg, men inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Grundskolebetyg i historia krävs som förkunskap.

Sista ansökningsdatum: 2017-08-28

Kursbeskrivning:
Löpande antagning och löpande kurstid, totalt 10 studieveckor. Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet historia 1a1. Kursen behandlar europeisk epokindelning från forntid till nutid, jämförelser med andra kultursfärer, industrialisering, demokratisering och andra globala förändringsprocesser, tolkning och användning av olika slags källmaterial, samt hur historia kan ge förståelse för nutid och framtid. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du möjlighet att själv påverka innehållet i de olika kursmomenten. Vi arbetar i lärplattformen ”jamtland.net” där du varje vecka får läsanvisningar, texter, andra resurser och inlämningsuppgifter. Du får respons på dina uppgifter under nästkommande vecka. Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent studier. Se övriga kurser på Bäckedals folkhögskola.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25% ca 5 - 6 timmar per vecka i 10 veckor

Kursmaterial: Historia 1a1, Christer Öhman. Natur & Kultur. Internet, tidningsartiklar, m.m.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkända inlämningsuppgifter.