Kursinformation

Religionskunskap 1, 10 studieveckor med löpande antagning under kurstiden (2017-08-28 - 2018-06-15)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lillemor Norling, lillemor.norling@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg, men inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Grundskolebetyg i religionskunskap krävs som förkunskap.

Sista ansökningsdatum: 2017-08-28

Kursbeskrivning:
Löpande antagning och löpande kurstid. Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet religionskunskap 1. Kursen behandlar världsreligionerna och olika livsåskådningar, människosyn och gudsuppfattningar, individers och gruppers identiteter i förhållande till religion, etnicitet, traditioner, etik- och moraluppfattningar, samt reltionen mellan religion och vetenskap. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du möjlighet att själv påverka innehållet i de olika kursmomenten. Vi arbetar i lärplattformen ”jamtland.net” där du varje vecka får läsanvisningar, texter, andra resurser och inlämningsuppgifter. Du får respons på dina uppgifter under nästkommande vecka. Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent studier. Se övriga kurser på Bäckedals folkhögskola.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25 %, ca 5 - 6 timmar per vecka i 10 veckor

Kursmaterial: Religion 1 för gymnasiet, Lycken, Wirström, Göth, Natur&Kultur, internet, tidningsartiklar, m.m.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkända inlämningsuppgifter.