Kursinformation

Samhällskunskap 1a1, totalt 10 studieveckor med löpande antagning under kurstiden (2017-08-28 - 2018-06-15)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lennart Svensson, lennart.svensson@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg, men inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Grundskolebetyg i samhällskunskap krävs som förkunskap.

Sista ansökningsdatum: 2017-08-28

Kursbeskrivning:
Löpande antagning och löpande kurstid. Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet samhällskunskap 1a1. Kursen behandlar demokrati och politiska system, mänskliga rättigheter, folkrätt och humanitär rätt i väpnade konflikter, arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö, privatekonomi, samt kritisk käll- och informationsgranskning, Eftersom det är en folkhögskolekurs har du möjlighet att själv påverka innehållet i de olika kursmomenten. Vi arbetar i lärplattformen ”jamtland.net” där du varje vecka får läsanvisningar, texter, andra resurser och inlämningsuppgifter. Du får respons på dina uppgifter under nästkommande vecka. Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent studier. Se övriga kurser på Bäckedals folkhögskola.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25 procent av heltid, ca 5-6 timmar/vecka i tio veckor.

Kursmaterial: Litteratur: Rundblom, G. Berg, L. Vårt samhälle, samhällskunskap 1,2,3. Liber. internet, tidningsartiklar, m.m.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkända inlämningsuppgifter.

Jag vill anmäla mig till kursen och har ett användarkonto* sedan tidigare

*För att du ska kunna anmäla dig till kursen måste du ha ett användarkonto på den här webbplatsen. Om du inte har något konto kan du klicka på Skapa konto i länkraden ovan, eller klicka på länken här nedan.

Jag vill anmäla mig till kursen och har inte gått någon kurs hos Nätbildarna tidigare