Kursinformation

Fotografi (2017-08-21 - 2017-12-14)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Inga Björk inga.bjork@regionjamtland.se

Målgrupp: Vill du lära dig om fotografi, bildbehandling, bild och bildspråk? Vi vänder oss till dig som är nybörjare eller till dig som kommit en bit på väg och vill utveckla ditt fotografiska bildspråk.

Sista ansökningsdatum: 2017-08-21

Kursbeskrivning:
Undervisningen i ämnet fotografisk bild ska syfta till att deltagarna utvecklar kunskaper om fotografisk bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att deltagarna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.

Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Undervisningen ska också leda till att deltagarna utvecklar kunskaper om olika aspekter av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att deltagarna ska kunna placera sina egna bilder i ett sammanhang ska de ges möjlighet att utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.

I undervisningen ska deltagarna ges möjlighet att använda olika metoder för att utveckla kreativa idéer. Deltagarna ska ges möjlighet att söka svar på frågor som rör bildens berättande samt granska och tala om egna och andras bilder. Därigenom ska undervisningen bidra till att deltagarna utvecklar ett språk för ämnesområdet samt förmåga att analysera, tolka och värdera fotografier i deras olika sammanhang.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Kost och logi per besökare och tillfälle 1180:- (helpension). Deltagarna bekostar kurslitteraturen

Deltagarens arbetsinsats: En termin på 25%, med två fysiska träffar under terminen.

Kursmaterial: Tillgång till systemkamera, photoshop samt kurslitteratur.

Intyg: Efter avslutad kurs

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): 25 – 27 augusti och den 10-12 november Under de två helgträffarna arbetar vi praktiskt med fotografi samt diskuterar och analyserar bild.