Kursinformation

Naturkkunskap 2 med biologi (2017-08-28 - 2018-06-08)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Johanna Englund, johanna.englund@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Behörighet i Naturkunskap 1a1 + 1a2 alternativt 1b krävs som förkunskaper.

Sista ansökningsdatum: 2017-08-11

Kursbeskrivning:
Kursen innehåller i huvudsak delar från gymnasieskolans kurs, men också delar av biologi 2. Kursens inriktning kommer att vara mot människokroppen i ett hälsoperspektiv. Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i mötet mellan naturvetenskap och samhällskunskap. Vi behandlar hälsa, energi och hållbar utveckling.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri med du får själv betala kurslitteratur

Deltagarens arbetsinsats: 25% ca 5 - 6 timmar per vecka

Kursmaterial: Frank Grön Naturkunskap 2, digital bok, Liber förlag

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkända inlämningsuppgifter.

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): Under kursen ligger 3 - 4 träffar inplanerade för laborationer och examinationer. När träffarna ligger planeras mer exakt i samband med kursstart och du får ytterligare information om kursen då.