Kursinformation

Skapande skrivande (VT2018) (2018-02-05 - 2018-05-18)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Elisabeth Eriksson (elisabeth.eriksson@svefi.net)

Målgrupp: Kursen riktar sig till nybörjare och deltagarna behöver inte ha några förkunskaper utan enbart en nyfikenhet och en vilja att skriva! Viss datorvana krävs.

Sista ansökningsdatum: 2017-12-15

Kursbeskrivning:
Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att i första hand utveckla sitt eget skrivande samt att tillsammans ge och få respons och diskutera egna och andras texter. Själva skrivandet är en individuell process men samtal och analys med andra är en central del av kursen och som utvecklar det egna skrivandet. Kursen ger möjlighet att bekanta sig med olika former och stilgrepp inom det skönlitterära skrivandet.

Kostnader: 350 kr (inkl. bl.a. tillgång till material).

Deltagarens arbetsinsats: C:a 11 timmar per vecka (50% studier).

Kursmaterial: Skapas under kursens gång

Intyg: Intyg ges efter avslutad kurs