Kursinformation

Lev billigt – må bra, vt 2018, studiefart 50% (2018-01-08 - 2018-06-01)

Kursanordnare: Malungs folkhögskola

Kursledare: Jan-Åke Blomqvist 0702-009845 jan-ake.blomqvist.natbildarna@folkbildning.net

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som: 1) Inte får pengarna att räcka till 2) Tyngs av skulder

Sista ansökningsdatum: 2018-01-02

Kursbeskrivning:
Kursens syfte är att ge kunskap om att leva billigare och därmed må bättre. Kursen utformas tillsammans med kursdeltagarna men kan innehålla:
1)Hur samhällets ekonomi påverkar den privata ekonomin
2) Marknadsföring - att inte bli ett offer för
reklamen
3) Räkna på vad lån kostar och vad ränta är
4) Vad jag själv kan göra istället för att köpa
5) Att kommunicera med myndigheter och företag -
att få kunskap om sina rättigheter och
skyldigheter samt ha förmågan att kunna
uttrycka dessa
6) Sambandet mellan ohälsa och dålig ekonomi
7) Etik och moral
8) Din privata ekonomi – att föra kassabok
9) Din bil och/eller Mc
10) Din bild av dig själv
11) Dina egna förmågor
12) Sparande

Detta är inte en kurs, där man enbart skickar in sina svar på uppgifterna till mig som kursledare, utan viktigt är att kursdeltagarna samtalar kring varandras svar. I denna kurs läggs alltså stor vikt på det gemensamma lärandet och erfarenhetsutbytet. Vi jobbar i konferensplattformen FirstClass, som laddas ner gratis på www.folkbildning.net

Intag till kursen startar i december -17.

Kostnader: Inga

Deltagarens arbetsinsats: 12 timmar per vecka, dvs. 50% studiefart

Kursmaterial: Koll på pengarna 2017, Konsumentverket. Den laddas ner gratis på http://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/koll-pa-pengarna

Intyg: Erhålls efter kursens slut