Kursinformation

Psykologi 1 & 2a - vt 2018 (2018-01-08 - 2018-06-01)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Ritsa Triantafyllidou ritsa.triantafyllidou@regionjamtland.se

Målgrupp: En kurs för dig som har fullföljt gymnasiestudierna och vill för din egen skull eller i ditt yrke läsa psykologi och veta mer om hur vi människor känner, tänker, upplever, handlar och fungerar. Kursen är upplagd så att du får både grundläggande och fördjupande kunskaper samtidigt. Så, oavsett eventuellt tidigare kunskaper i ämnet, är du välkommen! Kursen ger efter godkänt deltagande behörighet motsvarande gymnasieskolans Psykologi 1 och Psykologi 2a enligt den nya gymnasieplanen(Tidigare hette kurserna Psykologi A resp. Psykologi B). Kursen startar den 8 januari 2018 och berättigar till att söka studiemedel från CSN på 50 %. De första dagarna behövs för att komma igång med inloggning och andra praktiska saker. Det går också att komma in i kursen några dagar senare, utan att komma efter.

Sista ansökningsdatum: 2018-01-08

Kursbeskrivning:
I kursen tar vi upp människans utveckling, behov, tankar och känslor. Hur vi lär oss, hur vi tar in information och hur våra sinnen fungerar. Hur vi fungerar tillsammans med andra? Vad är gemensamt för alla människor och vad är det som formar oss till de unika varelser vi alla är? Vad är "normalt" och vad betraktas som "avvikande"? Vad ska vi mena med psykisk hälsa och ohälsa? Diskussion kring dessa frågor tas upp av kursledaren och behandlas genom att deltagarna mejlar in svar och kommentarer kring detta via nätet. Varje moment behandlas under två veckor, där första veckan tar upp grundläggande frågor och andra veckan ägnas åt fördjupning. Eftersom det är en kurs helt på distans och inga fysiska träffar krävs, förutsätts att alla deltagare läser varandras svar och är aktiva i nätdiskussionerna och utbyter tankar med varandra om de olika inläggen. Några grupparbeten finns också i kursplaneringen.

Kostnader: Inga, förutom litteraturkostnad

Deltagarens arbetsinsats: 50 % av heltid

Kursmaterial: Valfri lärobok i Psykologi 1 & 2a för gymnasiet. Alternativt eller i kombination, söker vi information på Internet, där det finns mängder av intressanta artiklar och filmer. Dator och internetkoppling avses vara viktigt för att slutföra kursen.

Intyg: Kursintyg och Behörighetsintyg, Psykologi 1 och 2a för gymnasiet ges efter godkänt deltagande och används som ett betyg när man söker andra utbildningar. Detta är en folkhögskolekurs, så inga graderade betyg ges, bara G.