Kursinformation

Fotografi vt18 (2018-01-08 - 2018-06-01)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Inga Björk

Målgrupp: Vill du lära dig om fotografi, bildbehandling, bild och bildspråk? Vi vänder oss till dig som är nybörjare eller till dig som kommit en bit på väg och vill utveckla ditt fotografiska bildspråk.

Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

Kursbeskrivning:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla sitt fotografiska bildseende och sin kamerateknik. Under kursen fotograferar vi och diskuterar egna och andras bilder. Samtalet runt bilderna utgår från ett samtidsperspektiv. Hur förstår vi bild? Vad påverkar vårt sätt att fotografera? Vem får synas i bild och hur tar vi mer inkluderande bilder?

Moment:
Bildsamhället - Fotohistoria
Kamerateknik
Ljus
Komposition – kreativt bildskapande
Öppna och slutna bilder
Bildredigering
Bildkommunikation
Lag och etik

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Kost 280:- och logi 560:- per besökare och tillfälle. Deltagarna bekostar kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: En termin på 25%, med två fysiska träffar under terminen.

Kursmaterial: Tillgång till systemkamera, photoshop samt kurslitteratur.

Intyg: Efter avslutad kurs

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): 2-4 februari och den 20-22 november Under de två helgträffarna arbetar vi praktiskt med fotografi samt diskuterar och analyserar bild.