Kursinformation

Anatomi och fysiologi för nybörjare (VT2018) (2018-02-05 - 2018-05-18)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Merja Pikkuaho (merja.pikkuaho.svefi@folkbildning.net)

Målgrupp: Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om kroppen. Kursen passar också dem som vill förbereda sig inför studier inom sjukvård, hälsovård eller idrott.

Sista ansökningsdatum: 2018-01-05

Kursbeskrivning:
Syftet med kursen är att ge deltagarna en god inblick i människokroppen och dess funktion och orsakerna till några av våra vanligaste sjukdomar. Det huvudsakliga arbetet sker med hjälp av FirstClass konferenssystem under virtuella möten och arbeten med materialet och frågorna.

Kursen består av olika moment - vi börjar med en faktadel och lär oss grundläggande anatomi och fysiologi. Under detta moment arbetar deltagarna med material och uppgifter själva.

Vi arbetar också med olika frågeställningar och söker tillsammans svar på frågor. Vi arbetar även genom inlägg och frågeställningar utifrån olika aspekter; exempelvis etik när det gäller genteknik eller andra aktuella frågor som tangerar människokroppen.

Kostnader: 350 kr (inkl. bl.a. tillgång till webbaserat material).

Deltagarens arbetsinsats: 11 timmar/vecka (50%)

Kursmaterial: Finns i kursens forum på nätet.

Intyg: Intyg lämnas efter genomförd kurs.