Kursinformation

Att utveckla din drivkraft och nå mål - (kostnadsfri, distans VT 2018) (2018-01-15 - 2018-06-08)

Kursanordnare: Solviks folkhögskola

Kursledare: Petra Pihl: petra.pihl.natbildarna@folkbildning.net, 070-255 23 16. Varmt välkommen att höra av dig!

Målgrupp: Vill du utveckla personliga egenskaper och få verktyg för att sätta upp och förverkliga dina mål? Då är det här kursen för dig!

Sista ansökningsdatum: 2018-01-07

Kursbeskrivning:
Kursen vänder sig till dig som vill:
·  Hitta ditt fokus, staka ut och nå dina mål.
·  Utveckla drivkraft, personliga och entreprenöriella egenskaper.
·  Ifrågasätta dina invanda beteenden och utveckla dem vidare.
·  Lära dig tänka i nya banor, se dina hinder och förebygga dem.


Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i att utveckla drivande egenskaper; samt att definiera mål och nödvändiga åtgärder för att nå dessa. Under reflektionsuppgifter kopplat till din vardag går vi igenom en utvecklingsprocess tillsammans.
 
Kursens målsättning är att deltagaren ska få en förståelse för vad det är att vara entreprenöriell och vad denne kan göra för att utveckla dessa egenskaper hos sig själv, lära sig ifrågasätta sitt eget beteende och hitta nya sätt att komma vidare. Vidare får deltagaren kunskap i att kunna definiera ett mål, hur denne ska hitta vägar för att uppnå detta, samt lära sig hantera hinder.


Ur kursinnehållet:
· Vart kommer jag ifrån och vart är jag på väg? 
· Hitta din riktning och staka ut målet.
· Egenskaper, kunskap och förmågor, vad kan och vill jag förändra?
· Teoretisk och praktisk träning i entreprenöriell förmåga.
· Utmaningar och möjligheter, teorietiskt och praktiskt.
· Små och stora förändringar mot målet.
· Finjustering och uppväxling av målet.


Upplägg:
Det huvudsakliga arbetssättet på kursen är reflektionsuppgifter med återkoppling från kursledare och övriga kursdeltagare skriftligt via nätet.  Undervisningen sker helt på distans via deltagarens egen dator och utbildningsprogrammet FirstClass. Programmet är gratis och deltagaren får all information den behöver för att komma igång i samband med kursstarten. Enda kravet är tillgång till dator och internetuppkoppling för att kunna utföra uppgifterna. Kursen har inga fysiska träffar.
 

Citat från tidigare deltagare:

”Kursen har fått mig att se helt nya möjligheter och framförallt hur jag ska göra för att förverkliga dessa. Jag hade aldrig kunnat uppnå detta utan den här kursen!”

”Jättebra, att få vända ut och in på mig själv och ifrågasätta mina invanda rutiner. Jag har fått konkreta verktyg hur jag ska tänka och känner att jag kommit vidare med många viktiga beslut och mål.”

”Jättebra, allting! Hade gärna gått en fortsättning om det blir nån gång.”


Kostnader: Inga (kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad för 100% i 21 veckor)

Deltagarens arbetsinsats: 100% (ca 20 h/ vecka)

Kursmaterial: -

Intyg: Intyg lämnas efter genomförd kurs