Kursinformation

Samhällskunskap 1a1 VT-2018 (2018-01-08 - 2018-03-23)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lennart Svensson, lennart.svensson@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg, men inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Grundskolebetyg i samhällskunskap krävs som förkunskap.

Sista ansökningsdatum: 2018-01-08

Kursbeskrivning:
Första antagning 2017-11-25.
Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet samhällskunskap 1a1. Kursen behandlar bland annat demokrati och politiska system, mänskliga rättigheter, folkrätt och humanitär rätt i väpnade konflikter, arbetsmarknad samt kritisk käll- och informationsgranskning. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du möjlighet att själv påverka innehållet i de olika kursmomenten. Vi arbetar i lärplattformen ”jamtland.net” Kursen är indelad i sju block fördelat över tio veckor. Varje block innehåller läsanvisningar, texter, andra resurser och inlämningsuppgifter. Du får respons på dina uppgifter löpande.
Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent studier. Se övriga kurser på Bäckedals folkhögskola.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25 procent av heltid, ca 5-6 timmar/vecka.

Kursmaterial: Samhällskunskap 1,2,3. Gunilla Rundblom, Leif Berg. Liber.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkänt deltagande.