Kursinformation

Historia 1a1 VT-2018 (2018-01-08 - 2018-03-23)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lennart Svensson, lennart.svensson@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg, men inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Grundskolebetyg i historia krävs som förkunskap.

Sista ansökningsdatum: 2018-01-08

Kursbeskrivning:
Första antagning 2017-11-25.
Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet historia 1a1. Kursen behandlar europeisk epokindelning från forntid till nutid, jämförelser med andra kultursfärer, industrialisering, demokratisering och andra globala förändringsprocesser, tolkning och användning av olika slags källmaterial, samt hur historia kan ge förståelse för nutid och framtid. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du möjlighet att själv påverka innehållet i de olika kursmomenten. Vi arbetar i lärplattformen ”jamtland.net” Kursen är indelad i sju block fördelat över tio veckor. Varje block innehåller läsanvisningar, texter, andra resurser och inlämningsuppgifter. Du får respons på dina uppgifter löpande.
Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent studier. Se övriga kurser på Bäckedals folkhögskola.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25 procent av heltid, ca 5-6 timmar/vecka.

Kursmaterial: Historia 1a1, Christer Öhman. Natur & Kultur.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkänt deltagande.