Kursinformation

Musikmixning på distans (VT 2018) Fortsättningskurs (2018-02-05 - 2018-05-18)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Anton Johansson, anton.johansson@svefi.net tfn vx, 0922-688 00

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som läst grundkursen inom musikmixning HT17.

Sista ansökningsdatum: 2018-01-29

Kursbeskrivning:
Under kursens gång kommer vi att arbeta med olika genrer och diskutera olika tillvägagångssätt, tankegångar, tips och liknande, så att du kommer närmare ditt mål: Att få dina mixar att låta bra. Låtarna som används är inspelade i en professionell inspelningsstudio och i flera fall kan vi berätta hur låtarna är inspelade och vilken utrustning som använts vid inspelningen

Kostnader: 350kr, tillgång till webbaserat studiematerial ingår.

Deltagarens arbetsinsats: 10 timmar per vecka (50% studier).

Kursmaterial: Tillgång till dator och valfritt inspelningsprogram(Pro-Tools, Logic, Cubase, Reaper eller likvärdigt.)

Intyg: Intyg erhålles efter genomförd kurs.