Kursinformation

Samhällskunskap 1a1 VT-19 (2019-01-07 - 2019-05-31)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lennart Svensson, lennart.svensson@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg, men som inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha regelbunden tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Grundskolebetyg i samhällskunskap krävs som förkunskap.

Sista ansökningsdatum: 2018-11-25

Kursbeskrivning:
Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet samhällskunskap 1a1. Kursen behandlar demokrati och politiska system, mänskliga rättigheter, folkrätt och humanitär rätt i väpnade konflikter, arbetsmarknaden samt kritisk käll- och informationsgranskning. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du viss möjlighet att själv påverka innehållet i de olika kursmomenten. Vi arbetar i lärplattformen "jamtland.net". Kursen är indelad i olika block med läsanvisningar och inlämningsuppgifter. Du får fortlöpande respons på dina inlämnade uppgifter. Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procents studier. Se övriga kurser på Bäckedals hemsida: backedal.se

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25 procent av heltid, ca 5-6 timmar/vecka.

Kursmaterial: Litteratur: Rundblom, G. Berg, L. Samhällskunskap 1a1. Liber.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkänt deltagande.