Kursinformation

Historia 1a1 VT-19 (2019-01-07 - 2019-05-31)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Lennart.Svensson, lennart.svensson@regionjamtland.se

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg, men som inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Du behöver ha tillgång till internetuppkoppling varje vecka. Grundskolebetyg i historia krävs som förkunskap.

Sista ansökningsdatum: 2018-11-25

Kursbeskrivning:
Kursen motsvarar skolverkets kursplaner för behörighet i ämnet historia 1a1. Kursen behandlar europeisk epokindelning från forntid till nutid, jämförelser med andra kultursfärer, industrialisering, demokratisering och andra globala förändringsprocesser. Tolkning och användning av olika källmaterial, samt hur historia kan ge förståelse för nutid och framtid. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du viss möjlighet att påverka innehållet i de olika kursmomenten. Vi arbetar i lärplattformen "jamtland.net" Kursen är indelad i olika block där du får läsanvisningar och inlämningsuppgifter. Du får fortlöpande respons på inlämnade uppgifter. Kursen kan kombineras med andra kurser upp till 100 procent. Se övriga kurser på Bäckedals hemsida: backedal.se

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men du får själv betala kurslitteraturen.

Deltagarens arbetsinsats: 25 procent av heltid, ca 5-6 timmar/vecka.

Kursmaterial: Historia 1a1, Christer Öhman. Natur & Kultur.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkänt deltagande.