Kursinformation

Fotografi ht18 (2018-08-27 - 2018-12-21)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Fotograf Inga Björk inga.bjork@regionjamtland.se Inga Björk har 24 års erfarenhet som fotograf.

Målgrupp: Vill du lära dig om fotografi, bildbehandling, bild och bildspråk? Vi vänder oss både till dig som är nybörjare och till dig som kommit en bit på väg och vill utveckla ditt fotografiska bildspråk. Vem kan delta? Du behöver en digital systemkamera, tillgång till dator, Photoshop och en internetuppkoppling.

Sista ansökningsdatum: 2018-08-03

Kursbeskrivning:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla sitt fotografiska bildseende och sin kamerateknik.

Under kursen fotograferar vi och diskuterar egna och andras bilder. Samtalet runt bilderna utgår från ett samtidsperspektiv. Hur förstår vi bild? Vad påverkar vårt sätt att fotografera? Vem får synas i bild och hur tar vi mer inkluderande bilder?

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Kostnader för kost och logi tillkommer för den som väljer att bo på skolan vid närträffarna. Deltagarna bekostar själv litteratur och material.

Deltagarens arbetsinsats: 25 % (5 tim/vecka)

Kursmaterial: Egen kamera, bildredigeringsprogram, tillgång till dator. Litteratur.

Intyg: Intyg ges efter avslutad kurs

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): Vi träffas på skolan vid två tillfällen under terminen.