Kursinformation

Psykologi 2b, Fördjupning, vt-19 (2019-01-07 - 2019-05-31)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Ritsa Triantafyllidou ritsa.triantafyllidou@regionjamtland.se Ritsa är en erfaren psykologilärare med många år studier i ämnet och fördjupning inom psykologiska och specialpedagogiska områden.

Målgrupp: Psykologi 2b är en fördjupningskurs som bygger vidare på det du har läst i Psykologi 1 och Psykologi 2a. En kurs för dig som har fullföljt gymnasiestudierna och vill för din egen skull eller i ditt yrke läsa psykologi och veta mer om hur vi människor känner, tänker, upplever, handlar och fungerar. Kursen är upplagd så att du får fördjupande kunskaper i ämnet. Kursen ger efter godkänt deltagande behörighet motsvarande gymnasieskolans Psykologi 2b. Kursen startar den 7 januari 2019 och berättigar till att söka studiemedel från CSN på 25%, i kombination med andra ämnen. De första dagarna behövs för att komma igång med inloggning och andra praktiska saker.

Sista ansökningsdatum: 2018-12-15

Kursbeskrivning:
I kursen ska du bland annat välja ut ett antal psykologiska perspektiv och tillämpningsområden att djupdyka i utifrån dina och gruppens intressen. T.ex.: Vad påverkar ett barns utveckling och vad är det som gör att vi har fått den personlighet som vi har? Hur en individ kan beskrivas utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar? Hur arv och miljö påverkar människans utveckling? Vilka olika faktorer som kan påverka vår psykiska hälsa? Sådana frågeställningar kommer vi tillsammans i gruppen försöka att besvara. 
Diskussion kring dessa frågor tas upp av kursledaren och behandlas genom att deltagarna mejlar in svar och kommentarer kring detta via nätet. Eftersom det är en kurs helt på distans och inga fysiska träffar krävs, förutsätts att alla deltagare läser varandras svar och är aktiva i nätdiskussionerna och utbyter tankar med varandra om de olika inläggen. Några grupparbeten finns också i kursplaneringen.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Deltagarna bekostar kurslitteraturen

Deltagarens arbetsinsats: 25% av heltid, 10 timmar/vecka

Kursmaterial: Valfri lärobok i Psykologi 2b för gymnasiet. Alternativt eller i kombination, söker vi information på Internet, där det finns mängder av intressanta artiklar och filmer. OBS: Dator och Internetkoppling avses vara viktigt för att slutföra kursen!

Intyg: Kursintyg och Behörighetsintyg, Psykologi 2b för gymnasiet ges efter godkänt deltagande och används som ett betyg när man söker andra utbildningar. Detta är en folkhögskolekurs, så inga graderade betyg ges, bara Godkänd