Kursinformation

Behandlings- och elevassistent: Yrkesutbildning på distans (2019-09-02 - 2020-10-20)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Jouko Järvinen, jouko.jarvinen@svefi.net, tel: 0922 - 688 00

Målgrupp: En yrkesutbildning på distans för dig som vill arbeta som assistent på ett professionellt och kompetent sätt åt människor i behov av socialt stöd och hjälp.

Sista ansökningsdatum: 2019-05-04

Kursbeskrivning:
Den här eftergymnasiala yrkesutbildningen förbereder dig för arbete som exempelvis behandlings- eller elevassistent samt pedagog, boendestödjare eller handledare. Efter fullgjord utbildning kan du arbeta som assistent eller stödperson på skolor, HVB-hem, inom missbruksvård, inom öppna och/eller slutna institutioner, med mera.

Det finns ett mycket stort behov av behandlingsassistenter nu och i framtiden inom bl. a. kriminalvården, den kommunala omsorgen och HVB-hemmen. Dessutom söker i princip alla skolor efter elevassistenter, så arbetsmarknaden och karriärmöjligheterna för behandlings- och elevassistenter är mycket god.

Utbildningen sker främst på distans men det ingår även totalt tio utbildningsträffar på skolan. Du hittar datumen för träffarna på kursens webbsida (se länken nedan). Du är välkommen att boka rum på vårt vandrarhem med hotellstandard under träffarna.

Antagningsvillkor:
- Du är över 18 år
- Du har behörighet att läsa på yrkeshögskola, d. v. s. du har godkänd nivå i följande kurser:
Svenska 1 ELLER Svenska som andraspråk 1,
Engelska 5,
Matematik 1 a, b eller c,
Samhällskunskap 1a1,
Naturkunskap 1a1,
Religionskunskap 1,
Historia 1a1

För mer info om utbildningen samt litteraturlista, besök den här kursens sida på vår webbplats:
http://www.svefi.net/studier/kurser/behandlingsassistent-egy.php

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Däremot tillkommer kostnader för material- och teknik, kurslitteratur samt ev. boende och logi.

Deltagarens arbetsinsats: Heltidsstuder

Kursmaterial: Kurslitteratur. Dator, platta eller telefon med tillgång till Internet.

Intyg: Intyg erhålles efter slutförd kurs.

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): Vi träffas totalt nio gånger för särskilda studier, gemensamma föreläsningar, med mera. Träffarna är alltid över tre dagar, från onsdag till fredag. Du är välkommen att boka rum på vårt vandrarhem med hotellstandard under träffarna. Datumen för träffarna (preliminära) är: Träff 1: sept 4-6, 2019 Träff 2: okt 16-18, 2019 Träff 3: nov 20-22, 2019 Träff 4: jan 22-24, 2020 Träff 5: mar 18-20, 2020 Träff 6: maj 13-15, 2020 Träff 7: aug 12-14, 2020 Träff 8: sept 23-25, 2020 Träff 9: okt 18-20, 2020