Kursinformation

Måleri på distans, fortsättning (HT2019) (2019-09-02 - 2019-12-13)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Annika Kronqvist annika.kronqvist@svefi.net tfn 0922-688 17

Målgrupp: För alla som är intresserade av måleri. Måla på distans? Utan att fysiskt träffa andra deltagare? Skicka målningar till ett gemensamt galleri på nätet och diskutera dem? Visst låter det spännande! Värt att testa!

Sista ansökningsdatum: 2019-08-18

Kursbeskrivning:
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i måleri, sprida kunskap om och medverka till en kritisk syn på konst, ge deltagaren möjlighet att utveckla konstnärlig mognad och ett personligt språk samt ge färdigheter, kunskaper och kunnande att genomföra och utveckla egna idéer.

Akryl- eller oljemåleri (stilleben, modell- och temamåleri), färglära, perspektiv, diskussioner om konst, grundläggande konstkritik av elevarbeten som reflekteras och diskuteras på nätet.

Alla arbetar hemma med uppgifterna och skickar målningarna i digital form till den gemensamma konferensen. Allt reflekteras och diskuteras tillsammans. Akryl- eller oljemåleri, övningar i måleri och i teckning, diskussioner om konst, grundläggande konstkritik av elevarbeten som reflekteras och diskuteras på nätet.

Vi använder plattformen Microsoft Teams för våra diskussioner. Den kostar ingenting, utan du loggar bara in på en särskild webbsida. Du får mer info om den innan kursstarten.

Kostnader: Administrativ avgift 350 kr, tillgång till webbaserat studiematerial ingår.

Deltagarens arbetsinsats: Deltagarens arbetsinsats: Beräknad tidsåtgång är 11 timmar/vecka (motsvarar 50% studier

Kursmaterial: Skaffas av deltagarna själva (akryl och/eller oljefärger, kol, penslar etc.)

Intyg: Intyg lämnas efter genomförd kurs.