Kursinformation

Ljusdesign och gestaltning vt20-ht20 (30 veckor) (2020-02-03 - 2020-12-13)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Anna Lindkvist, anna.lindkvist@svefi.net, 0709-77 19 16

Målgrupp: Vill du veta mer om ljus och hur det påverkar vår omgivning? Den här kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om ljusets betydelse för vår upplevelse av rum, såväl inomhus som utomhus.

Sista ansökningsdatum: 2020-01-19

Kursbeskrivning:
En introduktionskurs i ljusdesign under två terminer. Du lär dig att iaktta ljus, beskriva ljus och kommunicera ljus samt studerar sambandet mellan ljus, rum, färg och form. Du kommer att förstå skillnaden mellan att mäta och uppleva ljus, vilket är grundläggande för att gå vidare: att se sambandet mellan ljus och välbefinnande och att få kunskap om ljuskällor. Uppgifterna kommer att utgå från dels litteratur och dels från analyser från befintliga rum i t ex bostaden. Du får studera gestaltning av ljus; under de två obligatoriska träffarna (en på våren och en på hösten) i Haparanda utförs laborationer inom belysning såväl inom- som utomhus. Då presenteras även ljusberäkningsprogrammet Dialux Evo. Med undantag av de fysiska träffarna sker uppgifter och utvärderingar i ett virtuellt klassrum där alla kan hjälpa varandra och utbyta erfarenheter från egna iakttagelser och reflektioner. Gratisprogrammet MicrosoftTeams används som kommunikativ plattform i kursen. Kursen pågår under 30 veckor sammanlagt, 15 veckor/termin.

Artikel från pågående kurs (vt19-ht19):
http://www.svefi.net/artiklar/ljusdesign/Artikel-HB-distans-3-maj-2019.jpg


Kostnader: 350 kr per termin, inkl tillgång till webbaserat studiematerial

Deltagarens arbetsinsats: ca 10 tim/v (50 % studier)

Kursmaterial: Digitalkamera och/eller scanner. Texter från internet samt Ut ur Mörkret (Jan Garnert), Ljusplanering och belysningsteknik (Renström, Håkansson), Ljus i konstmuséer (Sölve Olsson)

Intyg: Fås efter fullgjord kurs

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): Två obligatoriska studietillfällen i Haparanda: 12-15 mars och 5-8 november 2020. Teori varvas med praktiska övningar. Ljuskällekunskap och analys av befintliga rum. Laborationer inomhus i Svefis ljuslabb samt workshop i utomhusbelysning. Presentation av ljusberäkningsprogrammet Dialux Evo.