Kursinformation

Lev billigt – må bra, studiefart 50%, vt 2020 (2020-01-07 - 2020-06-04)

Kursanordnare: Malungs folkhögskola

Kursledare: Jan-Åke Blomqvist 0702-009845 jan-ake.blomqvist.natbildarna@folkbildning.net

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som: 1) Inte får pengarna att räcka till 2) Tyngs av skulder.

Sista ansökningsdatum: 2019-12-29

Kursbeskrivning:
Kursens syfte är att ge kunskap om att leva billigare och därmed må bättre. Kursen utformas tillsammans med kursdeltagarna men kan innehålla:
1) Att föra någon form av kassabok – är ett obligatoriskt moment
2) Hur samhällets ekonomi påverkar den privata ekonomin
3) Marknadsföring - att inte bli ett offer för reklamen
4) Räkna på vad lån kostar och vad ränta är
5) Vad jag själv kan göra istället för att köpa
6) Att kommunicera med myndigheter och företag - att få kunskap om sina rättigheter och
skyldigheter samt ha förmågan att kunna uttrycka dessa
7) Sambandet mellan ohälsa och dålig ekonomi
8) Etik och moral
9) Din privata ekonomi – att föra kassabok
10) Din bil och/eller Mc
11) Din bild av dig själv
12) Sparande
13) Konsumtionen påverkar vår livsmiljö

Detta är inte en kurs, där man enbart skickar in sina svar på uppgifterna till mig som kursledare, utan viktigt är att kursdeltagarna samtalar kring varandras svar. I denna kurs läggs alltså stor vikt på det gemensamma lärandet och erfarenhetsutbytet. Vi jobbar i konferensplattformen First Class, som laddas ner gratis på www.folkbildning.net

Intag till kursen sker i huvudsak under december.

Kursen är CSN-berättigad.

Kostnader: Inga

Deltagarens arbetsinsats: 12 timmar per vecka, 50% studiefart, CSN-berättigad

Kursmaterial: Koll på pengarna 2019, Konsumentverket. Laddas ner gratis på https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2019-konsumentverket.pdf

Intyg: Erhålls efter kursens slut