Kursinformation

Anatomi/fysiologi - Organlära 50% (2023-01-16 - 2023-06-08)

Kursanordnare: Örnsköldsviks folkhögskola

Kursledare: Jenny Martinell jenmar001@edu.rvn.se Elena Dahlén eledah001@edu.rvn.se

Målgrupp: Ger en bra grund för dig som tänker studera ämnet på högskola, utbilda dig till terapeut eller är intresserad av människokroppen och dess funktion i största allmänhet. Förkunskaper: Viss datavana (teams) krävs. Inga särskilda förkunskaper i ämnet krävs.

Sista ansökningsdatum: 2023-01-09

Kursbeskrivning:
Mål
Behärska kroppens grundläggande anatomi, med betoning på nervsystemet, cirkulationssystemet, respirationssystemet, matspjälknngssystemet och endokrina systemet.
Förstå elementär fysiologi kring dessa organ
Kunna beskriva människokroppens uppbyggnad och namnge dessa organ på svenska och/eller med vetenskapliga namn


Innehåll
Allmän anatomi och fysiologi kring
-nervsystemet
-cirkulationssystemet
-respirationssystemet
-endokrina systemet
-matspjälkningssystemet


Examination
Examinationen sker genom de löpande diskussionerna och skriftlig redovisning av de uppgifter som ges under kursen. En slutlig sammanvägning av delresultaten görs inför slutbedömningen på kursen. Deltagaren blir då godkänd eller icke godkänd på kursen.

Kostnader: Inga

Deltagarens arbetsinsats: 50% studietakt

Kursmaterial: Människokroppen, Haug,Bjålie mfl ISBN: 9789147084357

Intyg: Efter godkänd, fullgjord kurs.

Klicka här för att ansöka. (Länken leder till kursanordnarens eget formulär.)