Om studieformen

Använd länkarna för att bläddra till de olika styckena nedan. Du kan förstås även rulla nedåt som vanligt.

1. Flexibilitet
2. Teknik
3. Studieekonomi

 

 

1. Flexibilitet

[Upp]

Lärande samtal utifrån din vardag

I vår studieform är samspelet mellan dig, kursledare och andra kursdeltagare viktigt. Vi strävar hela tiden efter ett lärande samtal i grupp. Du arbetar i en sammanhållen studiegrupp med gemensamma yttre ramar, men du har stor möjlighet att själv bestämma studierytmen utifrån din vardag. Där ligger flexibiliteten.

 

Är du tidsoptimist?

Kom ihåg att studier tar tid och kräver engagemang för att bli bra. Det är inte kul för någon om du måste avbryta dina studier hos oss pga tidsbrist. Tänk på att avsätta tillräckligt med tid för studierna!

 

 

2. Teknik

[Upp]

Ny teknik ger frihet

Genom datorn har du kontakt med kursledare och andra kursdeltagare, men var du och din dator befinner sig har ingen avgörande betydelse. Hemma, hos en kompis, på jobbet, på biblioteket, i ett lärcentrum, på studieförbundet eller på folkhögskolan, det spelar ingen roll. Du väljer det som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar. 

 

Användarvänlig teknik

Du behöver inte vara ett tekniskt geni för att studera hos oss. Tekniken passar de flesta och ställer inga orimliga krav. Grundläggande datakunskaper är emellertid bra att ha. 

 

Det skrivna ordet

Vi kommunicerar till största delen med hjälp av det skrivna ordet, även om muntlig kommunikation kan förekomma i viss mån. Att läsa och skriva tar mer tid än att lyssna och prata men ger dig definitivt större frihet när det gäller val av tidpunkt och plats för dina studier, utifrån din personliga livssituation.

 

Internetansluten dator

Du behöver en internetansluten dator för att kunna delta i studierna. Tillgång till bredband är bra men inget måste. Datorn behöver heller inte vara hypermodern. Men vad händer om din dator går sönder? Ha gärna en reservplan om olyckan är framme, så att du inte måste avbryta dina studier  pga tekniska problem.

 

Folkbildningsnätet och andra studieplattformar

Vilken plattform som används på den kurs/de kurser du deltar i får du reda på före kursstart.

På många av våra kurser använder vi oss av Folkbildningsnätet (hem.folkbildning.net) som studieplattform. Programmet heter FirstClass och är helt gratis. Du kan ladda ned och installera FirstClass via den här länken: http://hem.folkbildning.net/page.asp?id=40&kat=2.

För att kunna logga in på FirstClass behöver du de inloggningsuppgifter du får av kursledaren vid kursstarten.

 

 

3. Studieekonomi

[Upp]

Kursavgifter

Folkhögskolornas kurser är kostnadsfria men en del folkhögskolor tar ut en administrativ kostnad när antagning till en kurs bekräftas.

 

Kursmaterial

Kostnaden för kursmaterialet står du i regel själv för.

 

Studiemedel

Kurserna ger dig rätt att söka studiemedel, men innebär inte att du automatiskt får det om du blir antagen till en kurs hos oss. CSN gör en helhetsbedömning från fall till fall. Ta kontakt med CSN om du vill veta mer.

 

Sökord: distanskurs, distanskurser, kurser på distans, distansstudier, studera på distans, studier på distans, distansutbildning, utbildning på distans