Om Nätbildarna

Använd länkarna nedan för att bläddra till de olika styckena. Du kan förstås även rulla sidan nedåt som vanligt.

1. Versamhetsidé
2. Organisation
3. Kontakt
4. In English

 

 

1. Versamhetsidé

[Upp]

Nätbaserade kurser med folkbildningskvalitet

Vår verksamhetsidé utgår från flexibilitet i tid och rum, där det lärande mötet är i centrum. Vi vill erbjuda ett stort och varierat antal nätbaserade kurser utifrån god samtalskvalitet. 

Nätbildarnas kurser...

• bygger på ett fritt och frivilligt lärande och är baserat på en levande samtalsform.

• bygger på mångfald och frihet i innehåll.

• är öppna till sin natur och präglas av hög grad av medinflytande.

• ger kursdeltagare möjlighet att styra tid och plats för studierna så långt det går, under förutsättning att det möjliggör ett aktivt samarbete med kursledare och andra medstuderande.

• befrämjar motivation och självkänsla hos kursdeltagare i syfte att höja aktivitet och delaktighet i studierna.

 

 

2. Organisation

[Upp]

I Nätbildarna samverkar ett antal folkhögskolor genom att gemensamt erbjuda ett kursutbud med hög folkbildningskvalité. Samarbetet ligger på frivillig basis och ger intresserade folkhögskolor möjlighet att få sina distansutbildningar synas i ett lite mindre sammanhang lättillgänglig för deltagare som är intresserade av distansstudier.

Nätbildarna var tidigare ett konsortium som bestod av följande parter:

Birka folkhögskola

Bäckedals folkhögskola

Hola folkhögskola

Malungs folkhögskola

Sverigefinska folkhögskolan

Örnsköldsviks folkhögskola 

 

Från och med 2016 har Nätbildarna antagit en friare form och är inte längre ett formellt konsortium utan endast en webbplats där intresserade folkhögskolor kan lista sina distanskurser för att nå en bredare potentiell deltagarskara till en mycket låg kostnad.

 

Samordnande folkhögskola

Sverigefinska folkhögskolan (Svefi)
Box 154
953 24 HAPARANDA
0922 – 688 00

 

Intresserade organisationer

Alla Sveriges folkhögskolor erbjuds möjlighet att lista sina distanskurser hos Nätbildarna utan någon medlemsavgift sedan våren 2016. Enda kostnaden är 500 kr per utförd distanskurs.

Om din folkhögskola vill ha mer info om hur just era distanskurser kan läggas upp på Nätbildarna, hör av er till kontaktpersonen nedan.

 

 

3. Kontakt

[Upp]

Obs! Kontaktpersonen nedan kan tyvärr ej svara på deltagares frågor gällande kurser och deras antagningar, träffar, upplägg, innehåll eller liknande. Om du vill fråga något om en specifik distanskurs, hör istället av dig till den person som står som kursledare på den kursens sida i utbudet här. Kontaktpersonen nedan är främst tillgänglig för intresserade skolor som vill lägga in sina kurser i Nätbildarnas kursutbud.

 

Kontaktperson:

Mats Holmgren, mats.holmgren@svefi.net

 

 

4. In English

[Upp]

Project

Nätbildarna started out as a national project in 1999 funded by the Swedish National Council of Adult Education. About 30 study organisations and folk high schools took part in this project, which finished by the end of 2002. The project aimed at setting up a national network and thereby developing a national pedagogical model for meeting-based flexible learning.

 

Pedagogical tradition

The basic ideas of Swedish folkbildning with its pedagogical tradition of a democratic meeting, conversational learning and participant steering were essential as quality aspects. This contrary to the predominant traditional correspondence courses (self-study courses).

 

Internet-based distance courses

Nätbildarna used to be a consortium, aiming at developing these ideas further through the concept of offering adults a huge variety of internet-based distance courses with a study pace of 50% of full time. Adult students benefit a great deal from this due to the obvious flexibility of time and space. In this way studies, work and everyday life are more easily combined.

As of 2016, Nätbildarna is no longer a formal network but rather an aggregator for Swedish folk high schools' distance courses. Interested schools are welcome to contact Mats Holmgren at mats.holmgren@svefi.net for more info, or for instructions on how to add their courses to the web site's listing.

 

Sökord: distanskurs, distanskurser, kurser på distans, distansstudier, studera på distans, studier på distans, distansutbildning, utbildning på distans