Kursinformation

Från Östanhav till Västanhav - i St Olavs fotspår (2018-02-05 - 2018-05-13)

Kursanordnare: Åredalens folkhögskola

Kursledare: Olle Mobärg (olle.mobarg@folkbildning.net); Kenneth Hermansson (kenneth.hermansson@folkbildning.net)

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är intresserad av Pilgrimsvandring ur ett historiskt perspektiv och/eller i nutida praktiskt genomförande.

Sista ansökningsdatum: 2018-01-22

Kursbeskrivning:
Kursen består av tre delar: Det historiska perspektivet med Olav den helige och pilgrimsvandringar till Nidaros. Det geografiska med delsträckorna från Selånger till Trondheim. Det praktiska med tips om utrustning, genomförande av nutida vandring m.m. Kursen avslutas med en frivillig tredagarssamling på Åredalens folkhögskola med tillfälle att genomföra en kortare vandring på St. Olavsleden samt besök av några viktiga pilgrimsplatser utmed ledens norska sida.
(OBS att kursstarten senarelagts till början av februari 2018.)

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men för dem som deltar i avslutningsdagarna på Åre folkhögskola blir det en avgift för mat, logi och busstransport.

Deltagarens arbetsinsats: 25%

Kursmaterial: Kursbok som inköps av deltagarna samt material på kursens hemsida

Intyg: Intyg ges efter fullföljd kurs