Kursinformation

Människor och natur i dagens ekonomi, ht 2017, studiefart 50% (2017-10-02 - 2017-12-22)

Kursanordnare: Malungs folkhögskola

Kursledare: Jan-Åke Blomqvist 0702-009845 jan-ake.blomqvist.natbildarna@folkbildning.net

Målgrupp: Om nedanstående frågor intresserar dig, är denna kurs absolut något för dig. Inga förkunskaper krävs. Världsekonomin står inför en gigantisk skuldkris p.g.a. 2008 års finanskris med start i USA, den värsta någonsin eftersom ländernas ekonomier är sammanvävda idag. Kapitalets eller pengarnas fria rörlighet och inga politiska regleringar är parollen. Är ekonomins sammanbrott nära? Hur fungerar egentligen dagens ekonomi? Vad är ekonomi? Kan den organiseras på annat sätt? Vad är lönsamt? Vilka spelregler ska vi ha i ekonomin? Varför finns pengar? Till vad ska de användas? Är ekonomi vetenskap? Är den demokratisk? Ska det finnas mer konkurrens eller mer samarbete? Är multinationella företag att föredra framför små företag? Är stora städer mer angeläget än levande landsbygd? Osv. Frågorna är många, men svaren är minst lika många. Hur kan nationalekonomin bli mer rättvis och hållbar för människor och natur?

Sista ansökningsdatum: 2017-09-30

Kursbeskrivning:
Ekonomin har reducerat människan till en art med enbart materialistiska behov. Samtidigt styr ekonomin över samhällets utveckling. Den är inriktad på en ständig ökad produktion av varor och tjänster, dvs. ökad ekonomisk tillväxt, där vissa berikar sig hejdlöst, medan en majoritet lever i fattigdom.

Dessutom pratas det endast om den kvantitativa tillväxten. Tas inte hänsyn till kvalitén i tillväxten, kan samhället aldrig bli bättre för människor och natur. För att människor, företag och samhälle ska kunna utvecklas och blomstra, är det nödvändigt med så lyckliga människor som möjligt. Det håller ihop samhället som ett socialt kitt. Utan sammanhållning förråas samhället, blir odemokratiskt och farligt.

Detta är inte en kurs, där man enbart skickar in sina redovisningar till mig som kursledare, utan viktigt är att kursdeltagarna samtalar kring varandras redovisningar. I denna kurs läggs alltså stor vikt på det gemensamma lärandet och erfarenhetsutbytet. Vi jobbar i konferensplattformen First Class, som laddas ner gratis på www.folkbildning.net

Kostnader: Global respekt kostar ca 50 kr som pocket. Ekonomihandboken är gratis.

Deltagarens arbetsinsats: 12 timmar per vecka, dvs. 50% studiefart

Kursmaterial: 1) Global respekt – grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter. 2) Ekonomihandboken, Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren http://ekonomihandboken.se/ 3) Välj själv en gymnasiebok i Samhällskunskap på minst B-nivå, där minst ett kapitel handlar om ekonomi. Det gör inget om boken är gammal. Detta eller dessa kapitel läser Du på egen hand. I en sådan bok matas Du med sådant, som vanliga ekonomer anser vara den enda vägen. Detta för att Du själv ska kunna bilda dig en uppfattning om ekonomi och få ”bägge sidor av myntet” så att säga. Nationalekonomi är ingen exakt vetenskap, utan handlar om den enskilde nationalekonomens värderingar. Ända fram till 1950-tal hette den inte nationalekonomi utan Politisk ekonomi.

Intyg: Erhålls efter kursens slut