Kursinformation

Fotografi vt19 (2019-01-07 - 2019-05-31)

Kursanordnare: Bäckedals folkhögskola, Sveg

Kursledare: Fotograf Inga Björk inga.bjork@regionjamtland.se Inga Björk har 25 års erfarenhet som fotograf. Böcker, utställningar, tidningar och utbildningar på universitetsnivå är bara något av det som står på hennes meritlista.

Målgrupp: Vill du lära dig om fotografi, bildbehandling, bild och bildspråk? Vi vänder oss både till dig som är nybörjare och till dig som kommit en bit på väg och vill utveckla ditt fotografiska bildspråk.

Sista ansökningsdatum: 2018-12-15

Kursbeskrivning:
Utbildningen syftar till att ge deltagarna möjlighet att utveckla sitt fotografiska bildseende och sin kamerateknik.

Under kursen fotograferar vi och diskuterar egna och andras bilder. Samtalet runt bilderna utgår från ett samtidsperspektiv. Hur förstår vi bild? Vad påverkar vårt sätt att fotografera? Vem får synas i bild och hur tar vi mer inkluderande bilder?

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Kost och logi per besökare och tillfälle 500:-/dygn (helpension). Deltagarna bekostar kurslitteraturen

Deltagarens arbetsinsats: En termin på 25%, med två fysiska träffar under terminen.

Kursmaterial: Digital systemkamera eller motsvarande, bildredigeringsprogram, dator och fungerande internetuppkoppling.

Intyg: Intyg ges efter avslutad kurs

Beskrivningar för träffar (om schemalagda): Första träffen 22 - 24 februari, planering för träff två sker i samråd med deltagarna.