Kursinformation

Lev billigt – må bra, kostnadsfri, studiefart 50%, vt 2019 (2019-01-07 - 2019-06-05)

Kursanordnare: Malungs folkhögskola

Kursledare: Jan-Åke Blomqvist 0702-009845 jan-ake.blomqvist.natbildarna@folkbildning.net

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till dig som: 1) Inte får pengarna att räcka till 2) Tyngs av skulder

Sista ansökningsdatum: 2019-01-06

Kursbeskrivning:
Kursens syfte är att ge kunskap om att leva billigare och därmed må bättre.

Kursinnehåll (kan tillkomma fler moment utifrån deltagarnas önskemål):
1) Din privata ekonomi – att föra kassabok (ett obligatoriskt moment)
2) Hur samhällets ekonomi påverkar den privata
ekonomin
3) Marknadsföring - att inte bli ett offer för
reklamen
4) Räkna på vad lån kostar och vad ränta är
5) Vad jag själv kan göra istället för att köpa
6) Att kommunicera med myndigheter och företag -
att få kunskap om sina rättigheter och
skyldigheter samt ha förmågan att kunna
uttrycka dessa
7) Sambandet mellan ohälsa och dålig ekonomi
8) Etik och moral
9) Din bil/Mc
10) Din bild av dig själv
11) Dina egna förmågor
12) Sparande (inkl. din framtida pension)
13) Konsumtionen påverkar vår livsmiljö

Detta är inte en kurs, där man enbart skickar in sina svar på uppgifterna till mig som kursledare, utan viktigt är att kursdeltagarna samtalar kring varandras svar. I denna kurs läggs alltså stor vikt på det gemensamma lärandet och erfarenhetsutbytet. Vi jobbar i konferensplattformen First Class, som laddas ner gratis på www.folkbildning.net

Kursintag görs i huvudsak i mitten av december.

Kostnader: Inga

Deltagarens arbetsinsats: 12 timmar per vecka, 50% studiefart

Kursmaterial: Koll på pengarna 2018, Konsumentverket. Laddas ner gratis på https://www.konsumentverket.se/for-larare/skolmaterial/vuxnasfi/koll-pa-pengarna/

Intyg: Erhålls efter kursens slut