Kursinformation

Allmän kurs på distans, gymnasial nivå (HT2019) (2019-08-19 - 2020-06-05)

Kursanordnare: Svefi, Haparanda

Kursledare: Elisabeth Eriksson, elisabeth.eriksson@svefi.net

Målgrupp: Du som behöver komplettera dina betyg eller inte har fullföljt gymnasiet, men som inte har möjlighet att delta i studier på en bestämd tid och plats. Kursen har inga fysiska träffar.

Sista ansökningsdatum: 2019-05-19

Kursbeskrivning:
Under höstterminen kan du välja mellan följande ämnen.

Du väljer själv vilka du vill läsa:

• Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 (HT/VT)
• Engelska 5 (HT/VT)
• Historia 1a1 (HT) / Historia (HT/VT)
• Religionskunskap 1a1 (HT)
• Matematik (HT/VT)
• Naturkunskap (HT)

Kursen motsvarar Skolverkets kursplan för samtliga ämnen.

Vid kursstart får du information om det material du behöver till kursen. Eftersom det är en folkhögskolekurs har du viss möjlighet att påverka innehållet i de olika kursmomenten.

Vi arbetar i lärplattformen "Microsoft Teams". Varje vecka får du läshänvisningar och inlämningsuppgifter som ska in samma vecka/veckan därpå. Du får fortlöpande respons på inlämnade uppgifter.

Kostnader: 500 kr anmälningsavgift. Du bekostar själv de läromedel/material som kursen kräver

Deltagarens arbetsinsats: Heltidsstudier, 100%.

Kursmaterial: Lista ges vid kursstart.

Intyg: Kursintyg och behörighetsintyg utfärdas efter godkänt deltagande.